Engelska eller svenska på bloggen

engelska 3
Hur ska ni ha det egentligen? Vad? (foto Arletta)

Du som läser den här bloggen regelbundet har förstås sett att vi har prövat att skriva några reportage och diskussionsinlägg på engelska den senaste tiden. Detta har vi gjort av en orsak. Fortsätt läsa ”Engelska eller svenska på bloggen”

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: