Engelska eller svenska på bloggen

engelska 3
Hur ska ni ha det egentligen? Vad? (foto Arletta)

Du som läser den här bloggen regelbundet har förstås sett att vi har prövat att skriva några reportage och diskussionsinlägg på engelska den senaste tiden. Detta har vi gjort av en orsak. Vi har en del läsare i Storbritannien och i USA. En del av våra inlägg är intressanta för läsare där. Även från Thailand har vi fått läsare efter min (Arlettas) resa dit i våras. Vi har också fått kommentarer på bloggar vi följer med frågor om vi vill göra inlägg på engelska. ”Älskar era bilder, och skulle önska att kunna läsa det ni skriver också” skriver en engelskspråkig läsare.

Vårt försök med översättningsknapp för Google Translate känns dock inte som någon glädjespridare. Den funktionen är ärligt talat undermålig. Det finns andra lösningar som kostar pengar och rätt mycket eget arbete, men vi ville först pröva hur det tas emot att vi skriver vissa inlägg direkt på engelska.

Vi har inte fått några kommentarer om det på bloggen. Men på Fotobloggarna skriver John som svar på en av våra kommentarer att det känns förvirrande och slår fast att vår blogg är bra som den är och inte behöver sådana förändringar.

———

Liknande tankar har kommit från en annan vän och trogen läsare via mail. Hon skrev så här:

”… varför skriva på engelska … tror det avskräcker en hel del läsare.”

På det svarade jag (Ellington) att vi ville pröva att vända oss till en internationell läsekrets som vi har sett att vi har möjlighet att nå på det viset. Sedan utspann sig en diskussion om kvalitén på det vi skriver. ”Du skriver bättre på svenska än på engelska,” kom det ärliga svaret.

Nu är det ju inte bara jag – Ellington – som skriver på vår blogg, men på senaste tiden har Arlettas studier tagit tid från bloggskrivandet, så det är OK att detta blev en diskussion om hur ”Ellington” skriver.

I diskussionen med vår vän och trogna läsare svarade jag att jag ”själv tycker att jag skriver bättre ‘skönlitterärt’ på svenska och bättre ‘proffstexter’ på engelska. Med proffstexter menar jag mer journalistiska texter.”

Till detta fick jag förstås svar på tal: ”Tycker över lag, att du skriver betydligt bättre på svenska … ditt språk är betydligt livfullare och målande på svenska. Dina så kallade proffstexter tenderar att bli ganska torra och faktaspäckade … med andra ord: dom blir ganska tråkiga, men det är som sagt min åsikt, men jag är ju en av dina läsare.”

— — —

Om detta har vi funderat lite. De inlägg vi publicerat på engelska nu är nog i en genre för sig. De är teoretiska och utredande. De rör området estetisk teori. Som kultur- och vetenskapsteoretiska artiklar tycker vi att de är roligare och mer lättillgängliga än liknande artiklar som vi har publicerat på svenska. Vad tycker du? Och hur tycker du att de står sig i jämförelse med liknande artiklar i andra media?

engelska 2
Här skedde det som vi skrivit om på engelska – Gothenburg Film Studios på Polstjärnegatan, Lindholmen, Göteborg (foto Ellington)

Vi tycker båda att det är utomordentligt bra att få kritisk respons. För oss är det spännande att känna av vad som fungerar för dig som läsare och vad som funkar mindre bra. Det är ett utbyte som ger oss lön för mödan och impulser till utveckling.

Därför är du välkommen att ge respons i kommentarsfältet – även kritik alltså. Som nu, om vårt tilltag att skriva vissa inlägg på engelska.

Med bästa hälsningar

Arletta

Ellington

.