Livskraft

Hur gör sig livet påmint? Knoppar som brister. Blomning, lövverk och humlor som surrar. Dignande fruktträd och fågelsträck. I sådana tider påminns jag tydligt om livet och dess kraft. I andra tider är det svårare att se. Det kan krävas ett nästan synskt öga för att se livskraft där döden ser ut att ha makten.

Skogen har dött
En bäverdamm längre bort har skapat översvämning. Vattnet har dränkt trädens rötter.
På denna mark, som nu är vattensjuk, växte sig träden höga förut.
Undan för undan murknar trädstammarna
En murken trädstam ger både bo och mat åt hackspettarna.

I de döda och döende trädstammarna finns liv som inte jag kan se. Men hackspetten vet. Den knackar och äter och lever av larverna som lever där inne.

Här gick jag en vinterdag och gladdes åt de döda träden som ger livskraft åt allt som kryllar och kämpar och väntar på våren.

Ellington

.

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: