Häxor, vad är det?

Vad är en häxa? Det finns inga häxor, säger man idag. Det är en masshysteri, sa kaplanen i Stockholms Storkyrka Eric Noraeus 1676. Vetenskapsmannen Urban Hiärne, som först förordat tortyr vid förhör med häxor ändrade sig när han såg Malin Matsdotter brännas levande på bål efter att ha angivits av sina egna barn, varefter Hiärne gjorde gemensam sak med Noraeus för att få slut på häxprocessena.

Häxor 1
Diskussion om vidskepelse och vetande

Det är min andra dag på Öland. Idag har jag träffat flera kvinnor som kallar sig häxor. Det är inte enbart på skämt.

häxor 3
Birgitta Ridderstedt som häxa på modern kvastvariant

De menar att de äger kunskaper, som ger dem kraft att se och uppleva ovanliga aspekter av tillvaron. Någon jämför dem med shamaner, som kan nedstiga till underjorden och återvända till den vardagliga verkligheten och berätta om vad de upplevt.

häxor 5
Mask, inspirerad av shamansk tradition (foto Ellington)

En av kvinnorna, Linda Persson, har också blivit initierad i hemliga kvinnosällskap hos australiska aboriginer.

Häxor 2
Linda Persson

Själv har jag ingen sådan tro. Men jag vet ju att jag och andra människor kan ha vad jag skulle kalla andliga upplevelser. De upplevelserna kan ha stor betydelse om man kan förstå dem och hitta sätt att relatera dem till vardagsverkligheten.

Annars har häxor varit personer som ansågs syssla med trolldom. På Island, under medeltiden, ska det ha varit en viktig position i samhället att vara trolldomskunnig. Samtidigt var häxförföljelserna svåra där också. På Island var det mest män som betraktades som häxor och dömdes för trolldom.

Att vara trolldomskunnig verkar ha kunnat betyda två olika saker. Det kunde å ena sidan betyda att man ansågs ha någon form av kontakt med Djävulen, besökte honom och stod under hans inflytande. Den andra formen av trolldomskunnighet var att ha kunskap om och kunna utföra hedniska riter och sedvänjor. Den senare formen kan också ha inneburit att man hade sådan kunskap om till exempel traditionell medicin som betraktades som trolldom.

De kvinnor som jag träffade idag, kallar sig ibland för häxor. Den kunskap de har och söker är sådan kunskap som ofta inte erkänns som kunskap av det nutida samhället. Deras kunskap är nog närmast besläktad med den hedniska häxtraditionen. Den handlar inte om någon djävulsdyrkan.

häxor 4
Katrin Jonsson. Spelar en av häxorna i Linda Perssons kortfilm om Blå Jungfrun ”The Astral Women”. (foto Ellington)

En av de saker som forskaren Linda Persson berättade, var om Blå Jungfrun. Den lilla klippön i norra Kalmarsund. Myterna kring den ön handlar mycket om häxor. Ön heter egentligen Blåkulla. Någon gång i tiden, sägs det, blev det farligt att uttala det namnet. Men enligt många källor var det till den här ön häxorna for.

Vad det kan betyda IRL, det vet ingen riktigt. Det är dock möjligt att anta att myten kan ha någon verklighetsgrund. Om det fanns kvinnosällskap i hednisk tid, så skulle Blåkulla kunnat vara en plats där kvinnliga shamaner samlades för rituella möten och fester. Detta är visserligen ren spekulation, men det är ändå inte mer långsökt än att det borde kunna göras till föremål för seriös forskning.

Linda Persson berättar att ännu idag tror många på allvar att just Blå Jungfrun har magisk inverkan på människor. Varje år får Oskarshamns kommun ta emot en skörd av brev med stenar från Blå Jungfrun. Enligt traditionen är det förenat med stora risker att ta stenar från ön. Stenarna är olycksbringande. Om olyckan kommer, så ger den enligt sägnen inte med sig förrän stenen återbördats till Blå Jungfrun. Breven kommer från personer som råkat ut för olika hemskheter vilka de sätter i samband med stenar från ön som de har i sin ägo. Varje år transporterar Oskarshamns kommun ut de stenar de fått under året och återlämnar dem till Blå Jungfrun.

Cyanotypi-bilder av stenar på Blå Jungfrun. Av Linda Persson (foto Ellington)

Linda Persson skulle själv en gång fara dit, och hade med sig en påse med återlämnade stenar. Vädret var tjänligt och skutans kapten ansåg att det nog var en lämplig dag för överfarten. Dock överfölls de halvvägs av oväntat åskväder och till råga på allt havererade motorn. När Linda berättade för kapten att hon hade med sig stenar från Blå Jungfrun, blev han arg. Han menade att han aldrig skulle lämnat hamn om han vetat detta.

Seriöst visar sådana berättelser att moderna människor alltjämt tar det vi kallar vidskepelse på allvar. Det är just detta som Linda Persson vill förstå bättre. Hur vidskepelse faktiskt fungerar tillsammans med vetande. Och jag blev ju också intresserad.

Ellington

.

Linda Perssons film om Blå Jungfrun: The Astral Women (vimeo)

.

Källor:

Blå Jungfrun: Sveriges nationalparker

Samlat vetande om Blå Jungfrun

Häxförföljelser

Häxprocesser i Sverige