Arts Meet Science på Skissernas Museum i Lund

Att köra de 43 milen från Bengtsfors till Skåne och Lund är en härlig resa från skogsbygd till öppna landskap. Det tar omkring 5 timmar och enda svårigheten är när man kommer till Lund och ska krångla sig fram i stans virrvarr av enkelriktade gator. Den här gången lockades jag av Skissernas Museum. Jag var där när de invigde museet efter renovering 2017. Nu samlade de forskare och konstnärer till ett ovanligt möte. Arts Meet Science. Ett möte mellan konst och vetenskap. Ett möte där jag hoppades få se och höra något om hur tro och vetande, intellekt och känsla kunde hitta vägar till samarbete och samspel. Att få se något av det som alltid har varit så svårt, men alltid lika nödvändigt – att kunskap bara blir till i ett samspel där kropp, intellekt och känsla finns med.

(Read this post in English)

Temat var klimatförändringar och hur vår kunskap om detta kan omsättas i handling för en hållbar framtid. Metoden var samspel mellan hjärna och hjärta. Aktörer var konstnärer och forskare. Arts Meet Science!

I den akademiska miljön blev flera av konstnärerna teoretiska. Bra, tänkte jag, och lyssnade efter hjärta och känsla hos forskarna. Jo, det fanns, samtidigt som mitt kritiska öra hörde lite för mycket av inbördes beundran och lite för lite av faktisk verkstad där konst och forskning befruktat varandra.

Ett inslag skilde sig från mängden. Emma Johansson, som är doktorand i naturgeografi och ekosystemvetenskap.  Hon förenar konst och forskning på ett ovanligt sätt. Till dagens konferens kom hon med tre färgrika, naivistiska konstverk. 

Art Meets Science 1
© Emma Johansson

Hennes forskningsområde är miljöförändringar och människors möjligheter att påverka miljön i hållbar riktning. I det arbete hon presenterade är hon själv en kombination av vetenskaplig forskare och konstnärlig inspiratör. Aktörerna i hennes projekt är jordbrukare i två byar i Tanzania, där miljön påverkas dramatiskt. Storföretag lägger under sig den bästa jordbruksmarken och småbönderna tvingas flytta sina odlingar till sämre marker. 

Arts Meet Science 2
© Emma Johansson. ”Jag målar”

Det märks att Emma Johansson umgås med människor som vet hur man berättar. Själv berättar hon fängslande om sina möten med gamla och unga i de afrikanska landsortsbyarna. Och just berättandet är en nyckel i hennes metod. 

I byarna har hon samlat grupper där människor berättar för henne och för varandra om hur det var förr. De berättar om händelser som visar hur livet har förändrats och de kommer in på vilka tankar och visioner de har för sin by i framtiden. Konflikter och meningsskiljaktigheter kommer till ytan. Det finns olika uppfattningar om de stora företagens ”land grabbing” och det svåraste är att komma överens om byns framtid. 

Men att enbart berätta är inte ett mål i sig förstår jag. Emma tror på värdet i att gestalta det man berättar och hon ber jordbrukarna och byborna att måla. I processen möter hon både motstånd och entusiasm. Men det handfasta resultatet blir de tre tavlor hon har med sig och visar på denna konferens som heter Arts Meet Science. 

En tavla visar byn som invånarna minns att den såg ut för 30 år sen. En tavla visar hur man upplever sin by idag. En tredje tavla visar hur man vill att byn ska vara om 10 år. 

Arts Meet Science 3
© Emma Johansson

Emma Johansson är inte en person som framhäver sig själv. Men hon vet vad hennes metod kan åstadkomma. När bilderna var skapade, var det inte utan stolthet byborna visade dem för besökare. Viktigt i sig, men viktigare ändå är att de får föra sin talan inför företag och myndigheter när förändringar planeras. Detta är nytt och Emma Johansson arbetar vidare med sin forskning där hon inte bara registrerar hur verkligheten ser ut, utan också ger människor verktyg för att diskutera och tänka sig olika typer av framtidsutveckling. Så kan konst och vetenskap samverka.

Jag ger gärna den karamellen till utbildningsansvariga, skolplanerare och biståndsorganisationer att suga på. För mig sitter den goda smaken i under hela hemresan.

Arts Meet Science på Skissernas Museum, Lund, 27 april 2018

Emma Johansson på Lunds Universitets Forskarportal 

Johansson, E. L., and E. Isgren. 2017. Local perceptions of land-use change: using participatory art to reveal direct and indirect socioenvironmental effects of land acquisitions in Kilombero Valley, Tanzania. Ecology and Society 22(1):3.

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: