Smink och vad det innebär att sminka sig

Ellington: Du använder smink. Du sminkade dig den dan när vi skulle besöka konstgallerierna i Lund. Varför sminkar du dig?

Smink 1

Arletta: Du vet man skyddar sig mot kylan med kläder. Och man bär smycken – ett slags försvar. Ett rituellt försvar.

Ellington: Men mot något annant än kyla då förstås. Fortsätt läsa ”Smink och vad det innebär att sminka sig”